Disclaimer
  • Registreren

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Airpro 3D

Airpro 3D streeft ernaar op zijn website betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Desondanks kan het zijn dat op de website op enig moment onjuiste of onvolledige informatie wordt vermeld, waarvoor Airpro 3D redelijkerwijs geen aansprakelijkheid kan dragen. Onjuistheden of onvolledigheden worden zo spoedig mogelijk hersteld. Kennelijke druk- en zetfouten worden voorbehouden.

De informatie op de website wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. Airpro 3D behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren.

Airpro 3D kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Airpro 3D aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop vermelde informatie. Airpro 3D aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Airpro 3D worden beheerd en/of onderhouden en waarnaar middels de website van Airpro 3D wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Airpro 3D.

De bezoeker van de website van Airpro 3D is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Het is de bezoeker verboden enige inhoud van de website te bewerken of te kopiƫren. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de vormgeving, werking, beelden en overige inhoud van de website en de daarop gepubliceerde informatie worden door Airpro 3D nadrukkelijk voorbehouden. De website, de vormgeving daarvan, het aanbod daarop en alle daarop gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Airpro 3D. De bezoeker is verplicht de aanwijzingen op te volgen die Airpro 3D ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie voorschrijft.

Nederlands recht is van toepassing.